Descobreix els avantatges de les cases prefabricades

Seu Central Lleida

C/Palauet 131, 25001- Lleida

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Horari Atenció

DILL - Dj: 8:00 - 13:00 i 15:30 - 18:30. Dret: 8:00 a 16:00

Projectes A Mesura-Serveis Que Oferim

 • Servei Integral – Projecte Claus a Mà:
  • En un projecte claus en mà, ens encarreguem de tota la construcció de la seva vivenda des del principi fins al final.
  • Aquest producte està indicat per al client final, no professional.
  • Aquest producte només està disponible per a Catalunya i Aragó per motius de desplaçaments.
 • Kit del material tallat a mida i llest per muntar:
  • El nostre kit industrialitzat per al muntatge in situ de l’estructura, tancament, parets, forjat superior i cobertes.
  • Subministrem tot el material juntament amb plànols de muntatge detallats.
   Se subministra el material tallat a mida i amb plans de muntatge perquè el muntatge sigui ràpid i precís.
 • Kit del material amb els nostres instal·ladors encarregats del muntatge.
  • Tal com subministrem el material al KIT, incloem el muntatge per part dels nostres operaris especialitzats. Podem acabar el muntatge en uns 7 dies i el projecte final pot estar llest en 3-4 mesos com a màxim.
IMG 1975
2021 06 09 11.52.42

Servei Integral - Projecte Claus a Mà

En un projecte claus en mà, ens encarreguem de tota la construcció de la seva vivenda des del principi fins al final.
Aquest producte està indicat per al client final, no professional.
Aquest producte només està disponible per a Catalunya i Aragó per motius de desplaçaments.

Material inclòs:

 • Ens encarreguem de tota la construcció del seu habitatge, li lliurem llesta per entrar a viure.
 • Partides incloses en aquest kit:
 • En aquest kit entren totes les partides dexecució del seu habitatge.
 • El nostre equip professional s’encarrega de tota la direcció i construcció.

Subministrament de material - Kit StarModul

El nostre kit industrialitzat per al muntatge in situ de l’estructura, tancament, parets, forjat superior i cobertes.
Subministrem tot el material juntament amb plànols de muntatge detallats.
Se subministra el material tallat a mida i amb plans de muntatge perquè el muntatge sigui ràpid i precís.

Vàlid per a CTE (Codi Tècnic d’Edificació)

Sistema constructiu que us ofereix:

 • Rapidesa d’execució: 15 dies
 • Disseny a mida: Qualsevol disseny
 • Gran Aïllament Tèrmic:
  • Parets StarModul – 0,155 W/m2k
  • Coberta StarModul – 0,128 W/m2k
 • Resistència contra el foc : B-s1, d0
 • Estanqueïtat: Sense pèrdues d’aire ni absorció d’humitats
 • Resistència mecànica: Antisísmic, anti huracans i anti agents biològics
KIT

Partides Incloses al KIT StarModul

2

Estructura metàl·lica cargolada - StarModul

Realitzada amb les unions cargolades sense soldadura StarModul

Estructura totalment cargolada realitzada amb tub dʻacer galvanitzat de 10×10 cm i 10x5cm.

 • Unions StarModul zincades per immersió en fred necessàries per a lestructura principal.
 • Tubs d’acer i unions StarModul amb qualitat SG250 i galvanitzat Z275.
 • Tubs d’acer fabricats amb normativa UNE-EN-10290.
 • Tots els tubs subministrats compleixen el CTE – Codi Tècnic d’Edificació.
 • Tubs tallats a mida, segons projecte.
 • Tot els cargols inclosos necessaris per a les unions StarModul.
1

Tancaments de façana i tapa superior

Panell Sandwich frigorífic de 6-8-10 cm de gruix per a façana i tapa superior
 • Façana amb panell sandvitx frigorífic de 8 cm de gruix.
 • Tapa per a formació de forjat superior d’habitatge amb panell sandvitx frigorífic de 6-8-10 cm.
 • Tots els panells sandvitx tallats a mitja.
 • Incloem cinta de butil per impermeabilitzar i aïllar les juntes entre panells.
 • Tots els cargols inclosos per a l’ancoratge del panell a l’estructura.
3
4
5

Sub estructura metàl·lica i panell sandvitx per a coberta

Panell tapajuntes de 3cm de gruix per a coberta final
 • Coberta realitzada amb subestructura per a formació de arracades amb tub d’acer galvanitzat de 10×10 cm i 10×5 cm i unions StarModul.
 • Coberta doble amb Cambra d´aire no ventilada.
 • Tub d’acer amb qualitat SG250 i galvanitzat Z275.
 • Coberta realitzada amb panell sandvitx tapajuntes de 3 cm de gruix.
 • Canal de recollida daigües oculta.
 • Tots els tubs i panells sandvitx tallats a mida.
 • Tots els remats necessaris inclosos.
 • En el preu està inclòs tots els accessoris: Cinta de butilo, remataria, cargols, canals per a recollida d’aigües a coberta.
7

Plànols de muntatge i accessoris

Dissenyat amb BIM per optimitzar tot el procés de preparació i muntatge
 • Disseny en BIM de tota lestructura més revestiment de panell sandvitx frigorífic.
 • Plànols de muntatge per a l’estructura cargolada StarModul en format PDF.
 • Tots els tubs tallats i unions StarModul a mida i etiquetats amb referències individuals.
 • Plànols de muntatges per al revestiment de panell Sandvitx frigorífic.
 • Tots els panells sandvitx tallats a mida i etiquetats amb referències individuals.
 • Imatges 3D per a ajuda visual.
5
6

Partides Opcionals al KIT

Forjat Sanitari Amb Sistema StarModul

 • Estructura metàl·lica segons memòria de càlcul amb tub galvanitzat de 10×10 cm i unions StarModul.
 • Tub d´acer amb qualitat SG250 amb galvanitzat Z275. Unions StarModul.
 • Panell Sandvitx Frigorífic de 8 cm.
8
10

Escales amb Sistema StarModul

 • Estructura metàl·lica segons memòria de càlcul amb tub galvanitzat de 10×10 cm i unions StarModul.
 • Tub d´acer amb qualitat SG250 amb galvanitzat Z275. Unions StarModul.
 • Panell Sandvitx Frigorífic de 8 cm.
9

Premarcs de fusta per a finestres

 • Fusta laminada de 16×6 cm.
 • Esquadra reforçada.
 • Inclosos cargols per a fusta.
11
12 1
13 1
14