Descobreix els avantatges de les cases prefabricades

Seu Central Lleida

C/Palauet 131, 25001- Lleida

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Horari Atenció

DILL - Dj: 8:00 - 13:00 i 15:30 - 18:30. Dret: 8:00 a 16:00

Què és una casa industrialitzada?

Els habitatges industrialitzats són un mètode de construcció prefabricat que es pot muntar ràpidament in situ. Utilitzant tecnologia i maquinària modernes, aquests habitatges es construeixen a partir de components estandarditzats que encaixen sense dificultat. Com a resultat, el procés de construcció s’accelera, permetent que la casa estigui a punt en poques setmanes.

La rendibilitat és un avantatge important dels habitatges industrialitzats. Els components estandarditzats són molt més barats que les peces fetes a mida, cosa que redueix significativament la despesa de la construcció. El procediment més ràpid també redueix els costos de mà d’obra, cosa que la converteix en una opció econòmica per als que busquen un habitatge de qualitat.

A més dels avantatges econòmics, les cases industrialitzades també són amigables amb el medi ambient . Els components utilitzats estan dissenyats per ser energèticament eficients i ecològicament sostenibles, fet que es tradueix en una petjada de carboni molt menor que la d’una residència tradicional. El procés de construcció també és més eficient, produeix menys residus i requereix menys recursos. Això fa que l’habitatge industrialitzat sigui una opció ideal per a aquells que busquen una llar assequible i ecològica.

Cases industrialitzades i normativa de construcció

Les cases industrialitzades s’han fet cada cop més populars en els darrers anys a causa dels seus nombrosos avantatges, com ara la rendibilitat, l’eficiència energètica i la rapidesa de construcció. Tot i això, les normatives de construcció tenen un paper crucial a l’hora de garantir la seguretat i la qualitat d’aquestes cases. En aquest article, ens endinsarem en el tema de les cases industrialitzades i les normatives de construcció, explorant què són, els seus beneficis, els materials utilitzats en la seva construcció i, finalment, els costos que hi estan associats. Així que acompanya’ns a aprofundir en aquest tema fascinant i descobreix el món de les cases industrialitzades i les normes de construcció.

xCasaP20Cambrils0000.jpg.pagespeed.ic .hqajYssFup e1682672424553

Avantatges d'una casa industrialitzada

Resistència al foc / Incombustibilitat

L’acer és l’únic material incombustible, és a dir, en cas d’incendi no alimenta les flames, no produeix fum ni gasos tòxics i no col·lapsa en pocs segons i deixa la certesa d’una via d’escapament fins i tot en temps relativament llargs. Com se sap, les seves característiques mecàniques disminueixen progressivament en augmentar la temperatura durant un incendi i, a fi d’endarrerir aquest procés, els elements estructurals d’acer es poden revestir amb plaques, pintures o vernissos que alenteixin l’augment de la temperatura. iques, reunides en un sol material, fan que l’acer sigui la millor elecció per a les construccions a zones sísmiques.

100% Reciclable

L’acer és un dels materials més reciclats del món i, un cop es desmantella i recicla, no perd les propietats. Cadascun dels components es pot transportar fàcilment a les deixalleries per fondre’s de nou als forns elèctrics i convertir-se en acer nou que no perd les seves propietats inicials. L’estructura d’acer, si està dissenyada correctament, pot ser reutilitzable a altres llocs i per a altres finalitats d’ús.

Flexibilitat arquitectònica

L’acer es pot utilitzar de diverses maneres, acabats, modalitats d’acoblament i muntatge que fan que sigui extremadament flexible i utilitzable en diversos tipus d’intervencions. Per a obertures molt àmplies i espais grans, les estructures es converteixen en un element arquitectònic que caracteritza l’edifici, definint-ne alhora el disseny. Aquesta flexibilitat excepcional permet fer front a qualsevol tipus d’intervenció, obtinguda fins i tot gràcies a l’extrema precisió mecànica de les construccions d’acer. La llibertat d’expressió i la possibilitat d’instal·lar-se acoblant-lo als materials de revestiment més variats, fa que el projectista pugui expressar lliurement tota la seva creativitat en el projecte arquitectònic.

Lleugeresa i propietat antisísmica

L’elevada relació resistència/pes de l’acer permet obtenir perfils molt petits amb elevada resistència; això condueix a una notable reducció del pes de l’estructura amb els consegüents beneficis per a tot l’edifici, des de la realització dels fonaments. Un pes inferior significa reduir l‟entitat de les forces d‟inèrcia generades pel sisme sobre l‟estructura. La ductilitat és una altra característica clau; per tant, l’acer, a diferència d’altres materials de construcció, pot patir grans deformacions abans d’arribar al punt de trencament; és una característica fonamental amb què es pot comptar per realitzar estructures realment antisísmiques. Aquestes característiques, reunides en un sol material, fan que l’acer sigui la millor elecció per a les construccions a zones sísmiques.

Durabilitat

Un dels principals avantatges, fins i tot econòmics, de les construccions d’acer és la poca o gairebé nul·la necessitat de manteniment. El pas del temps en general crea problemes a molts dels materials per a la construcció, atès que aquests estan sovint relacionats amb el deteriorament del material mateix. L’acer conserva les característiques tècniques i estructurals durant tota la vida útil; per a usos particulars, els components estructurals d’acer es poden galvanitzar, pintar o sotmetre a altres tractaments especials perquè siguin més duradors, fins i tot en cas d’agents particularment agressius durant tot el cicle de vida útil de l’edifici. Aquesta característica fa que un material pugui ser particularment preferit per a usos de projecte amb elements que es deixen a la vista i exposats als agents atmosfèrics. A més, gràcies a les seves característiques físiques, els microorganismes com floridura, fongs i bacteris que deterioren el material, no ataquen l’acer. A més, les estructures d´acer són immunes al´aparició capil·lar de la humitat, al contrari de la majoria de les construccions tradicionals i de fusta.

Disseny a mida

L’acer es pot utilitzar de diverses maneres, acabats, modalitats d’acoblament i muntatge que fan que sigui extremadament flexible i utilitzable en diversos tipus d’intervencions. Per a obertures molt àmplies i espais grans, les estructures es converteixen en un element arquitectònic que caracteritza l’edifici, definint-ne alhora el disseny. Aquesta flexibilitat excepcional permet fer front a qualsevol tipus d’intervenció, obtinguda fins i tot gràcies a l’extrema precisió mecànica de les construccions d’acer. La llibertat d’expressió i la possibilitat d’instal·lar-se acoblant-lo als materials de revestiment més variats, fa que el projectista pugui expressar lliurement tota la seva creativitat en el projecte arquitectònic.

xEstructuraP20ambP20porxoP20Cambrils0002.jpg.pagespeed.ic .ieGYQZepM6

Materials utilitzats a les cases industrialitzades

Quan es tracta de construir una casa, els materials utilitzats juguen un paper crucial en la durabilitat, sostenibilitat i qualitat general. En el cas de les cases industrialitzades, els materials utilitzats se seleccionen amb cura per garantir que compleixen els estàndards requerits d’eficiència i de rendibilitat. Aquestes cases es construeixen a fàbriques i es munten in situ, cosa que les converteix en una opció popular per als que desitgen un procés de construcció ràpid i eficient. En aquest article, farem una ullada més de prop als materials utilitzats a les cases industrialitzades i com contribueixen a la qualitat general d’aquests habitatges.

Costos d´una casa industrialitzada

El cost és una de les consideracions principals a l’hora d’analitzar una casa industrialitzada. Els preus varien molt en funció de les dimensions, els materials emprats i la ubicació. Generalment, aquests habitatges tenen un avantatge econòmic sobre les residències tradicionals, ja que el procés de construcció és més ràpid i eficient, fet que es tradueix en una disminució de les despeses de mà d’obra. A més, moltes cases industrialitzades es construeixen amb dissenys i components estandarditzats, cosa que ajuda a reduir costos.

A més del cost inicial de la casa, cal tenir en compte que poden sorgir altres despeses. Depenent de la vostra ubicació, es podria incórrer en despeses de permisos, connexions a serveis públics i altres factures. A més, algunes cases industrialitzades poden requerir manteniment o reparacions, sobretot si estan construïdes amb materials susceptibles de desgast.

Tot i aquests possibles costos addicionals, moltes persones segueixen considerant que una casa industrialitzada és una opció més raonable que una casa tradicional. Això és especialment cert per a les persones amb un pressupost restringit, que busquen construir una nova llar. En triar una casa industrialitzada, poden adquirir una casa de qualitat superior a un preu raonable.

Per tant, és essencial investigar els preus i comparar les ofertes abans de prendre una decisió. Diferents fabricants ofereixen diferents preus i característiques, per la qual cosa és vital per navegar al voltant i seleccionar la millor opció per a les vostres necessitats i pla de despeses. D’aquesta manera, podreu assegurar-vos d’obtenir el màxim valor pels vostres diners i apreciar tots els avantatges que ofereix una casa industrialitzada.

indice 1